Sociale veiligheid

De leiding van de Rambonnetgroep bestaat uit een groep vrijwilligers. Tijdens en rondom opkomsten en kampen hebben zij in meer of mindere mate contact met jeugdleden. Dat is leuk en leerzaam voor kinderen. Kinderen zijn echter wel kwetsbaar en daarom is het belangrijk om ze een veilige omgeving te bieden, waarin we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De Rambonnetgroep en Scouting Nederland vinden het belangrijk om een veilige omgeving te creƫren voor alle leden, zowel jeugd- als kaderleden, en voeren hierop een actief beleid waarvan de gedragscode van Scouting Nederland een onderdeel is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe de vrijwilligers met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers. De gedragscode hier te vinden: https://www.scouting.nl/scouting-toekomstproof/vrijwilligers/tools/gedragscode

De Rambonnetgroep en Scouting Nederland stellen het hebben en laten zien van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor alle vaste vrijwilligers (zie: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/verklaring-omtrent-het-gedrag voor meer informatie). Daarnaast wordt met nieuwe leiding die geen historische en recente binding met de Rambonnetgroep heeft een intakegesprek gehouden door de groepsbegeleider en de verenigingsvoorzitter. Hierin wordt de motivatie om vrijwilliger te worden besproken en moet de nieuwe vrijwilliger instemmen met de gedragscode en de geldende omgangsregels. In deze gevallen wordt om referenties gevraagd die geraadpleegd kunnen worden. Is er enige twijfel over een aspirant-vrijwilliger, dan zal niet tot benoeming worden overgegaan. Indien een aspirant-vrijwilliger eerder is geregistreerd als ongewenst kaderlid binnen Scouting Nederland, dan krijgt de groep hiervan bericht via de afdeling juridische zaken van Scouting Nederland en zal de inschrijving niet worden geaccepteerd, overigens zonder dat gemeld wordt waarom.

De Rambonnetgroep heeft twee vertrouwenspersonen, Olga en Peter, waarbij iedereen binnen de vereniging terecht kan met zaken betreffende sociale veiligheid. Bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan de vertrouwenspersonen voor je klaar. Natuurlijk kan je ook terecht bij de bestuursleden en de leiding. De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@rambonnet.nl.

Wil je iets liever alleen met Olga bespreken, dan kan je mailen naar olga@rambonnet.nl.

Als je liever alleen iets met Peter wilt bespreken, kan je mailen naar peter@rambonnet.nl.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met zulke situaties om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/informatie-en-advies/landelijk-opvangteam-lot