Sociale veiligheid

De leiding van de Rambonnetgroep is als vrijwilligers in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden, is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De Rambonnetgroep en Scouting Nederland vinden het belangrijk om een veilige omgeving te creƫren voor alle leden, zowel jeugd- als kaderleden, en voeren hierop een actief beleid waarvan de gedragscode van Scouting Nederland een onderdeel is.

De Rambonnetgroep en Scouting Nederland stellen het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor alle vaste vrijwilligers (zie de website van Scouting Nederland voor meer informatie). Daarnaast wordt met nieuwe leiding die geen historische en recente binding met de Rambonnetgroep heeft een intakegesprek gehouden door de groepsbegeleider en de verenigingsvoorzitter. Hierin wordt de motivatie om vrijwilliger te worden besproken, net zoals het onderschrijven van de gedragscode en de geldende omgangsregels. In deze gevallen wordt om referenties gevraagd die geraadpleegd kunnen worden. Is er enige twijfel over een aspirant-vrijwilliger, dan zal niet tot benoeming worden overgegaan. Indien een aspirant-vrijwilliger eerder is geregistreerd als ongewenst kaderlid binnen Scouting Nederland, dan krijgt de groep hiervan bericht via de afdeling juridische zaken van Scouting Nederland en zal de inschrijving niet worden geaccepteerd, overigens zonder dat gemeld wordt waarom.

De Rambonnetgroep heeft de groepsbegeleider aangewezen als vertrouwenspersoon, waarbij iedereen binnen de vereniging terecht kan met zaken betreffende sociale veiligheid. Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden en de groepsbegeleider graag voor je klaar. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met zulke situaties om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

Dit beleid wordt gepubliceerd op https://rambonnet.nl/sociale-veiligheid.