Uw Privacy

Lees hier hoe de Rambonnetgroep omgaat met uw privacy.

Privacystatement

De Rambonnetgroep verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren. In het privacystatement van Scouting Nederland wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen, waaronder de Rambonnetgroep. Het privacystatement en het privacybeleid van Scouting Nederland zijn te vinden via www.scouting.nl/privacy. Het privacybeleid van de Rambonnetgroep is op verzoek beschikbaar via de betrokken besturen.

Updates privacy beleid

De Rambonnetgroep en Scouting Nederland behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in hun privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.