Over ons

Algemene informatie over de Rambonnetgroep, haar leiding en haar leden.

Wie is en wat doet de Rambonnetgroep?

De Rambonnetgroep is een vereniging van jonge mensen, die als plezierige vrijetijdsbesteding het Scoutingspel spelen.

Scouting is het spel van verkennen. Dat geeft ruimte en mogelijkheden voor kinderen om kennis en ervaring en informatie op te doen en bovenal: om veel plezier te hebben!

Ieder kind kan er terecht. Kan er zich in kwijt of zichzelf juist vinden. Elke week zijn er over de hele wereld 24 miljoen scouts actief in hun groep: spelenderwijs. Een spel met unieke kansen en onbeperkte mogelijkheden. In dit spel ontdekken de kinderen steeds een stukje meer van de wereld. Het verkennen is gericht op de samenleving, op alles wat er om je heen gebeurt. Ze ontdekken hierbij zichzelf en hun eigen mogelijkheden, maar ook de mensen om hen heen. Ze ontdekken en ervaren hoe belangrijk het is om samen te werken, om vrij en zelfstandig te kunnen zijn, om je betrokken te weten en verantwoordelijkheid te voelen voor wat er om je heen gebeurt en om je in te zetten voor anderen.

Scouting is ook persoonlijkheidsgroei. Elementen hierbij zijn: vriendschap, samenwerking en plezier beleven, leren verantwoordelijk te zijn, respect voor jezelf de ander, de omgeving, samen doelen leren realiseren zelf leren door doen, je eigen waarden en identiteit te ontwikkelen in de groep. Dit alles gebeurt onder de begeleiding van een groot aantal enthousiate vrijwilligers, die elke week de veelzijdige programma's in elkaar zet: de leiding.

Heeft u nog vragen? Belt u gerust één van de contactpersonen.

De Rambonnetgroep, een groep met een ideologie.

De leiding van de Rambonnetgroep probeert nadrukkelijk tijdens spelen en activiteiten geen concurrentiegeest of wedijver te stimuleren. Het gaat ons niet om de "slimste" of de "beste", niet om individuele prestaties, maar om het bezig zijn, de samenwerking en de eigen inzet. Bij beoordelingen geven deze criteria dan ook de doorslag. We werken niet met individuele insignes en prestatie-eisen. Als er voor een insigne wordt gewerkt, krijgt iedereen die. Als er een wedstrijd wordt gespeeld, dan wordt de nadruk gelegd op de samenwerking en het plezier. In gevallen waarin prijzen worden uitgereikt, hanteren we een creatieve manier van waardering. Op deze manier streven we ernaar dat ieder kind het gevoel van eigenwaarde houdt.

De leiding stimuleert geen "deugden" als: netjes zijn, spaarzaamheid, trouw, correct uiterlijk en correct gedrag omdat het zo hoort, maar omdat we er samen met de kinderen een afspraak over hebben gemaakt. Geen nadruk wordt gelegd op bezit, in de groep is alles van iedereen samen, niemand kan zich daarvan zomaar iets toe-eigenen.

Er wordt naar gestreefd om zo weinig mogelijk van hetgeen zich binnen de groep afspeelt, vast te leggen in eisen en regels, maar juist een beroep te doen op de fantasie, creativiteit en het verantwoordelijkheidsbesef van de kinderen zelf.

Wist je dat…

  • De Rambonnetgroep werd opgericht in december 1922?
  • De groep is vernoemd naar de toenmalige "hoofdverkenner" van de vereniging "de Nederlandse Padvinders", waarbij de groep zich toen aansloot?
  • De groep sinds 1949 in het gebouw "de Vonk" huist?
  • De Rambonnetgroep in 1969 fuseerde met de Koning Arthur Stam?
  • Na de fusie de stamleden zelf het gebouw "Camelot" bouwden en inrichtten?
  • De Rambonnetgroep in 1982 de eerste groep in Zeist was met een "bever" speltak?
  • Het toen heel bijzonder was dat jongens en meisjes samen speelden in één speltak?